Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory uzupełniające do rady gminy w fałkowie 2017: 9941
strona główna: 165779
    strona główna / wybory uzupełniające do rady gminy w fałkowie 2017 
   WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017
 
  
1 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Środa , 15/02/2017
  Opis: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Czermnie
1. Łowicki Dariusz - Przewodniczący
2. Domańska Dorota Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego
3. Dzitkowska Dorota - Członek
4. Gumienna Joanna - Członek
5. Kaczmarek Zofia - Członek
6. Kamińska Emilia Zofia - Członek
7. Sztandera Stanisława - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Fałkowie
1. Domański Wojciech Stanisław - Przewodniczący
2. Kuzdak Grażyna - Zastępca Przewodniczącego
3. Konieczna Bożena Zofia - Członek
4. Skawińska Agnieszka- Członek
5. Szymczyk Mariusz - Członek
6. Zamożniewicz Anna - Członek
7. Zganiacz Wiesław - Członek
  Autor: Gminnna Komisja Wyborcza w Fałkowie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 735463 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

2 skład Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie Środa , 15/02/2017
  Opis: SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W FAŁKOWIE

Dorota Katarzyna Anioł – Przewodniczący Komisji
Ilona Maria Michalska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Marianna Kierozalska – Członek
Aleksandra Kopeć – Członek
Irena Ewa Łowicka – Członek
Dorota Teresa Zganiacz – Członek
Jolanta Zganiacz – Członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Fałków, ul. Zamkowa 1A
Tel. 44 787 35 35  Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach I
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

3 obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Czwartek , 09/02/2017
  Opis: obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 7 lutego 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.

  Autor: Gminnna Komisja Wyborcza w Fałkowie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 210787 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

4 obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r. Czwartek , 09/02/2017
  Opis: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 7 lutego 2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.
  Autor: Gminnna Komisja Wyborcza w Fałkowie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202609 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

5 obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o obwodach głosowania Czwartek , 02/02/2017
  Opis: OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Fałków
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), uchwały Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17.09.2012r. w sprawie podziału gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - Wójt Gminy Fałków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie w okręgach wyborczych nr 3 i 8, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.:
  Autor: wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 30947 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

6 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie Wtorek , 17/01/2017
  Opis: HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w FAŁKOWIE

18.01.2017............ godz. 12.00 – 15.00
19.01.2017............ godz. 7.30 – 15.00
20.01.2017............ godz. 7.30 – 15.00
23.01.2017............ godz. 7.30 – 15.00
24.01.2017............ godz. 10.00 - 24.00  Autor: GKW
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

7 Wykaz komitetów wyborczych Środa , 28/12/2016
  Opis: Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego
  Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach I
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295045 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

8 Komunikat o miejscu, czasie i terminie skadania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych Środa , 14/12/2016
  Opis: Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.
  Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach I
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282069 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

9 Komunikat o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie Środa , 14/12/2016
  Opis: Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.
  Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach I
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296176 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

10 Komunikat o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Środa , 14/12/2016
  Opis: Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie, zarządzonych na dzień 5 marca 2017 roku
  Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach I
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 287894 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

11 Zarządzenie wyborów uzupełniających Do Rady Gminy w Fałkowie oraz Kalendarz Wyborczy Poniedziałek, 12/12/2016
  Opis: Wybory uzupełniające zostały zarządzone na dzień 5 marca 2017 roku Zarządzeniem Nr 147/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku.
Terminy czynności wyborczych zostały określone w Załączniku do tego zarządzenia.
  Autor: Wojewoda Świętokrzyski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 312356 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 24 Kwiecień 2018 - 13:54
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna