Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
współpraca z organizacjami pozarządowymi: 5503
strona główna: 165779
    strona główna / współpraca z organizacjami pozarządowymi 
   WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
  
1 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Poniedziałek, 03/04/2017
  Opis: Na podstawie art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1468001 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

2 Protokół z przebiegu konsultacji Wtorek , 24/01/2017
  Opis: Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  Autor: Badelska Barbara
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 524742 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

3 zarządzenie wójta gminy w sprawie konsultacji programu Czwartek , 05/01/2017
  Opis: zarządzenie nr 2/2017 z 05.01.2017
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 735234 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

4 Program współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działność pożytku publicznego na 2017 rok - Projekt do konsultacji Czwartek , 05/01/2017
  Opis: Projekt do konsultacji

  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 336514 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

5 formularz uwag do konsultacji programu współpracy na 2017 rok Czwartek , 05/01/2017
  Opis: Formularz

  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

6 Program współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Piątek , 15/01/2016
  Opis: Program został przyjęty Uchwałą Nr XI/80/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30.11.2015 r.


  Autor: Rada Gminy w Fałkowie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300538 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

7 Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi o raz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Piątek , 20/11/2015
  Opis: Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi o raz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 539134 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

8 Projekt Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na 2016 rok Poniedziałek, 12/10/2015
  Opis: Projekt do konsultacji
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5452027 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

9 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Środa , 18/03/2015
  Opis: sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2193394 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

10 Program Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: Program Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/276/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014 roku
  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 301743 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

11 Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi o raz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok


  Autor: Wójt
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 490578 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

12 Program współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Piątek , 20/12/2013
  Opis: Program współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013 roku
  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308161 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

13 projekt „Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” Czwartek , 10/10/2013
  Opis: projekt „Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
  Autor: wójt
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 311785 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

14 Sprawozdanie z realizacji Prpgramu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok Piątek , 01/03/2013
  Opis: Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Gminy w Fałkowie w dniu 28 lutego 2013 roku
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1582431 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 24 Kwiecień 2018 - 13:54
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna