Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory prezydenta rp: 2706
strona główna: 165779
    strona główna / wybory prezydenta rp 
   WYBORY PREZYDENTA RP
 
  
1 Odwołanie członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czermnie Niedziela , 10/05/2015
  Opis: Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Czermnie
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 481329 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

2 Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych Czwartek , 23/04/2015
  Opis: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czermnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie, ul. Kościelna 86

1.Krakowiak Sławomir Kazimierz zam. Fałków - Przewodniczący
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2.Kałuziński Radosław zam. Zbójno – Zastępca Przewodniczącego
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
3.Baran Stanisław zam. Czermno - członek
zgłoszony przez: KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
4.Dąbrowska Joanna Agnieszka zam. Czermno- członek
zgłoszona przez: Wójta Gminy Fałków
5.Konieczna Ewelina zam. Studzieniec- członek
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
6.Kopeć Marianna zam. Czermno-Kolonia- członek
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
7.Mularczyk Zbigniew zam. Wola Szkucka - członek
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
8.Pawlik Grażyna zam. Czermno - członek
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Fałkowie
Strażnica OSP w Falkowie, ul. Plac Kościelny 11

1.Jaborowska Wioleta zam. Skórnice - Przewodniczący
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
2.Bajor Monika Sylwia zam. Zbójno – Zastępca Przewodniczącego
zgłoszona przez: KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
3.Domagała-Dukat Ewa zam. Fałków - członek
zgłoszona przez: KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
4.Grzegorczyk Zbigniew Stanisław zam. Fałków- członek
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
5.Kowalewska Zofia Anastazja zam. Fałków- członek
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
6.Kurpińska Janina zam. Fałków- członek
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7.Michalska Ilona Maria zam. Czermno- członek
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
8.Zganiacz Dorota Teresa zam. Fałków- członek
zgłoszona przez Wójta Gminy Fałków


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Turowicach
Strażnica OSP Turowice 67

1.Anioł Dorota Katarzyna zam. Skórnice – Przewodniczący
zgłoszona przez: Wójta Gminy Fałków
2.Łowicki Dariusz Roman zam. Fałków – Zastępca Przewodniczącego
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3.Budzińska Mariola Magdalena zam. Turowice - członek
zgłoszona przez: KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
4.Łuczyński Jan zam. Zbójno- członek
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
5.Poszalska Grażyna zam. Olszamowice- członek
zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
6.Szulc Kazimierz zam. Turowice- członek
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
7.Zenka Łukasz zam. Fałków- członek
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
8.Zganiacz Marian Krzysztof zam. Wola Szkucka- członek
zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego


  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 65536 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

3 obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta RP Środa , 22/04/2015
  Opis: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Autor: PKW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75934 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

4 Plakat informacyjny Środa , 22/04/2015
  Opis: Plakat informacyjny dotyczący wyborów Prezydenta RP
  Autor: PKW
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 706520 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

5 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Wtorek , 21/04/2015
  Opis: Zawiadomienie

Niniejszym podaję do wiadomości wyborców, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A - pokój Nr 8 od dnia 20.04.2015 roku do 04.05.2015 roku godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.
Wójt Gminy /Henryk Konieczny
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 65536 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

6 Apel Państwowej Komisji Wyborczej Do Wyborców Czwartek , 16/04/2015
  Opis: Apel w sprawie terminu i udostępniania spisu wyborców
  Autor: PKW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1044415 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

7 Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych Środa , 01/04/2015
  Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 1 kwietnia 2015 roku
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 68096 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

8 Postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP Wtorek , 10/03/2015
  Opis: Ustawowe terminy czynności wyborczych


do dnia 16 marca 2015 r. — zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2015 r. — powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 2400 — zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania

do dnia 5 kwietnia 2015 r. — utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2015 r. — podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
— zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 17 kwietnia 2015 r. — zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2015 r. — powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
— sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2015 r. do dnia 26 kwietnia 2015 r. — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2015 r. — podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2015 r. — zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

od dnia 25 kwietnia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 2400 — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2015 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2015 r. — składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

do dnia 7 maja 2015 r. — składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

— składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 700-2100 — głosowanie


Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.  Autor: marszałek sejmu
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1020785 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

9 Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Środa , 25/02/2015
  Opis: zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Fałków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 734374 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 24 Kwiecień 2018 - 13:54
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna