Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
referendum ogólnokrajowe: 2192
strona główna: 165780
    strona główna / referendum ogólnokrajowe 
   REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
 
  
1 ogłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców Środa , 02/09/2015
  Opis: Zawiadomienie

Niniejszym podaję do wiadomości wyborców, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A - pokój Nr 8 od dnia 17.08.2015 roku do 03.09.2015 r. godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

Fałków, dnia 17.08.2015r.

Wójt Gminy /-/Henryk Konieczny
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

2 Składy osobowe obwodowych komisji ds referendum Poniedziałek, 17/08/2015
  Opis: Składy osobowe obwodowych komisji ds referendum zostały powołane zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Fałków z dnia 10 sierpnia 2015 roku


Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Czermnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie, ul. Kościelna 86

1.Anioł Dorota zam. Skórnice - przewodnicząca zgłoszona przez Wójta Gminy Fałków
2.Zabijak Katarzyna zam. Fałków – z-ca przewodniczącego
zgłoszona przez Stowarzyszenie Klubu Młodych Solidarnej Polski
3.Jaskulski Kacper zam. Zbójno - członek zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4.Kierozalska Marianna zam. Fałków - członek
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5.Kałuziński Radosław zam. Zbójno - członek
zgłoszony przez Prawo i SprawiedliwośćObwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Fałkowie
Strażnica OSP w Falkowie, ul. Plac Kościelny 11

1.Bajor Monika Sylwia zam. Zbójno - przewodnicząca
zgłoszona przez Stowarzyszenie Klubu Młodych Solidarnej Polski
2.Orman Ewelina zam. Fałków – zastępca przewodniczącego
zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
3.Majchrzak Anna zam. Fałków - członek
zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4.Zganiacz Jolanta zam. Fałków - członek
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5.Zganiacz Dorota zam. Fałków - członek
zgłoszona przez Wójta Gminy FałkówObwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Turowicach
Strażnica OSP Turowice 67

1.Szymczewska Lilla zam. Turowice – przewodnicząca
zgłoszona przez Wójta Gminy Fałków
2.Ruś Dagmara zam. Zbójno – z-ca przewodniczącego
zgłoszona przez Stowarzyszenie Klubu Młodych Solidarnej Polski
3.Harbat Adam zam. Fałków - członek
zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4.Łowicki Dariusz Roman zam. Fałków - członek
zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5.Zenka Łukasz zam. Fałków - członek
zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość

  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 557044 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

3 Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów Czwartek , 25/06/2015
  Opis: Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnopolskim referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 827872 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

4 Postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum Czwartek , 25/06/2015
  Opis: Referundum ogólnokrajowe zostało zarządzone na dzień 6 września 2015 roku.
Dokunet zawiera kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum
  Autor: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 467013 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 24 Kwiecień 2018 - 13:54
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna