Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory parlamentarne 2015: 2405
strona główna: 165779
    strona główna / wybory parlamentarne 2015 
   WYBORY PARLAMENTARNE 2015
 
  
1 Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych Poniedziałek, 05/10/2015
  Opis: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czermnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie, ul. Kościelna 86

1.Anioł Dorota zam. Skórnice
zgłoszona przez: Wójta Gminy Fałków
2.Kałuziński Radosław
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3.Michalska Ilona Maria zam. Czermno
Zgłoszona przez : Komitet Wyborczy KORWIN
4.Pawlik Grażyna zam. Czermno
zgłoszona przez: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD-TR-PPS-UP-Zieloni
5.Sobczyk Kamila Katarzyna zam. Olszamowice
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
6.Szarleja Władysław Antoni zam. Czermno
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
7.Szyposzyńska Karolina zam. Czermno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
8.Tatar Kinga zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
9.Zuchmański Sylwester Wojciech zam. Fałków
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Wyborców – JOW BEZPARTYJNI


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Fałkowie
Strażnica OSP w Falkowie, ul. Plac Kościelny 11

1.Bajor Monika Sylwia zam. Zbójno
Zgłoszona przez : Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD-TR-PPS-UP-Zieloni
2.Domagała-Dukat Ewa zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3.Jaskulska Katarzyna Teresa zam. Sępskie Niwy
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy KORWIN
4.Kowalewska Zofia Anastazja zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
5.Laskowska Katarzyna Dorota zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
6.Matuszczyk Monika Magdalena zam. Czermno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
7.Mucha Anna Teresa zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
8.Ścisłowicz Alina zam. Skórnice
zgłoszona przez: Wójta Gminy Fałków
9.Wyciszkiewicz Sylwia zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców – JOW BEZPARTYJNI


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Turowicach
Strażnica OSP Turowice 67

1.Harbat Adam zam. Fałków
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2.Jasion Katarzyna zam. Papiernia 4
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców – JOW BEZPARTYJNI
3.Kierozalska Marianna zam. Fałków
Zgłoszona przez: Komitet Wyborczy KORWIN
4.Kowalska Bożena Małgorzata zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
5.Łowicki Dariusz zam. Fałków
zgłoszony przez: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD-TR-PPS-UP-Zieloni
6.Orman Ewelina zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wybory Prawo i Sprawiedliwość
7.Pluta Wioleta zam. Wola Szkucka
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
8.Zganiacz Dorota zam. Fałków
zgłoszona przez: Wójta Gminy Fałków
9.Zuchmańska Beata Małgorzata zam. Fałków
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Wyborców- JOW BEZPARYJNI
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 973217 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

2 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Poniedziałek, 05/10/2015
  Opis: Zawiadomienie

Niniejszym podaję do wiadomości wyborców, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A - pokój Nr 8 od dnia 05.10.2015 r. do 19.10.2015 r. godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

Fałków, dnia 05.10 2015 r.
Wójt Gminy
/-/Henryk Konieczny
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 46080 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

3 informacje dla wyborców Wtorek , 22/09/2015
  Opis: Informacje dla wyborców znajdują się pod adresem:
http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5_Serwis_Informacyjny_PKW
  Autor: PKW
  Typ: message/rfc822
  Rozmiar: 993768 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

4 Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych Wtorek , 22/09/2015
  Opis: Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17.09.2012r. w sprawie podziału gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 47616 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

5 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. - wyciąg Wtorek , 01/09/2015
  Opis: Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Autor: PKW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183818 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

6 Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów Środa , 12/08/2015
  Opis: Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów zostały ustalone zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Fałków z dnia 3 sierpnia 2015 r.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 747072 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

7 Postanowienie o zarządenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz kalendarz wyborczy Piątek , 07/08/2015
  Opis: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Autor: Prezydent RP
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1266514 bytes
 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 24 Kwiecień 2018 - 13:54
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna