Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
   sołtysi 
   statuty sołectw 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sołectwa: 15625
strona główna: 165779
    strona główna / sołectwa 
   SOŁECTWA
 
  
1 Sołectwo PLĄSKOWICE
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Pląskowice, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: sołectwo obejmuje wsie: Pląskowice, Bulianów.

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

2 Sołectwo BUDY
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Budy, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo Budy obejmuje wsie: Budy, Adelinów, Dobry Widok, Budy-Jakubowice, Budy-Szpinek, Szreniawa.

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury. 

Redaktor: Barbara Badelska

3 Sołectwo CZERMNO
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Czermno, poczta Fałków
  Ulica: Osnowa
  Opis: Sołectwo obejmuje wieś Czermno.

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

4 Sołectwo CZERMNO-KOLONIA
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Czermno-Kolonia, poczta Fałków
  Ulica: Kolejowa
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Czermno-Kolonia, Stomorgi, Leszczyny, Pikule

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.


 

Redaktor: Barbara Badelska

5 Sołectwo FAŁKÓW
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Fałków
  Ulica: Wolska
  Opis: Sołectwo obejmuje wieś Fałków

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

6 Sołectwo GUSTAWÓW
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Gustawów, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wieś Gustawów

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

7 Sołectwo OLSZAMOWICE
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Olszamowice, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Olszamowice, Olszamowice-Porąbka

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

8 Sołectwo PAPIERNIA
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Papiernia, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Papiernia, Reczków

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.


 

Redaktor: Barbara Badelska

9 Sołectwo SKÓRNICE
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Skórnice, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Skórnice, Skórnice-Poręba

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

10 Sołectwo SMYKÓW
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Smyków, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Smyków, Smyków-Boroniewskie

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

11 Sołectwo STANISŁAWÓW
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Stanisławów, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wieś Stanisławów

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

12 Sołectwo STARZECHOWICE
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Starzechowice, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Starzechowice Dolne, Starzechowice Górne, Starzechowice Sęp
Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.


 

Redaktor: Barbara Badelska

13 Sołectwo STUDZIENIEC
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Studzieniec, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Studzieniec, Trawno

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

14 Sołectwo SULBOROWICE
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Sulborowice, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: sołectwo obejmuje wsie: Sulborowice, Sulborowice Oddziały
Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.


 

Redaktor: Barbara Badelska

15 Sołectwo SUŁKÓW
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Sułków, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Sułków, Rudka

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

16 Sołectwo TUROWICE
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Turowice, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Turowice, Rudzisko, Dąbrowa

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

17 Sołectwo WĄSOSZ
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Wąsosz, poczta Fałków
  Ulica: Czermińska
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Wąsosz, Julianów

Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.


 

Redaktor: Barbara Badelska

18 Sołectwo WOLA SZKUCKA
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Wola Szkucka, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Wola Szkucka, Zygmuntów


Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury.

 

Redaktor: Barbara Badelska

19 Sołectwo ZBÓJNO
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Zbójno, poczta Fałków
  Ulica: nie posiada
  Opis: Sołectwo obejmuje wsie: Zbójno, Sępskie Niwy, Greszczyn
Do zadań własnych sołectwa należy:
1.udział w rozpatrywaniu spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, a w szczególności socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania,
2.kształtowanie odpowiednich zasad współżycia mieszkańców,
3.organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymanie czystości i porządku, upowszechnianie kultury. 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 08 Luty 2017 - 11:27
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna