Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
   Biblioteka Publiczna 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
jednostki organizacyjne: 13495
strona główna: 165779
    strona główna / jednostki organizacyjne 
   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
  
1 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Fałków
  Ulica: zamkowa
  Opis: Telefon: 044/7873513
Kierownik: lek. med. Marek Herudziński
Obejmuje:
1. Ośrodek Zdrowia w Fałkowie ul. Zamkowa - tel: 044/7873513
2. Ośrodek Zdrowia w Czermnie ul. Kościelna 74 - tel: 044/7873422 

Redaktor: Barbara Badelska

2 Biblioteka Publiczna w Fałkowie
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Fałków
  Ulica: Spacerowa 1
  Opis: Kierownik: Marianna Głąbała
Biblioteka posiada filię w Czermnie. Przy bibliotece działa zeskół ludowy "Fałkowianka" oraz izba tradycji regionalnej.
 

Redaktor: Barbara Badelska

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Fałków
  Ulica: Zamkowa 1A
  Opis: Telefon: 044/ 7873518
Kierownik: Marianna Kierozalska

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 08 Luty 2017 - 11:27
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna