Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie 
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie 
   Publiczne Gimnazjum w Fałkowie 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
szkoły podstawowe i gimnazja: 12633
strona główna: 165779
    strona główna / szkoły podstawowe i gimnazja 
   SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
 
  
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Czermno, poczta Fałków
  Ulica: Kościelna 76
  Opis: Telefon/fax: 044/7873424
Email:pspczermno@poczta.onet.pl
Dyrektor: mgr Marianna Grażyna Michalska 

Redaktor: Barbara Badelska

2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego
  Kod: 26 - 260 Miejscowość: Fałków
  Ulica: Glinianki 47
  Opis: Telefon: 044/7873508
Dyrektor: mgr Mirosława Palus
 

Redaktor: Barbara Badelska

3 Publiczne Gimnazjum w Fałkowie
  Kod: 26 -260 Miejscowość: Fałków
  Ulica: Glinianki 47
  Opis: Telefon: 044/7873785
Dyrektor: mgr Agnieszka Lipska

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 08 Luty 2017 - 11:27
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna