Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
OGŁOSZENIA
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017
WYBORY PREZYDENTA RP
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
URZĄD GMINY
WÓJT
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
SKARBNIK
RADA GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
SOŁECTWA
PRAWO LOKALNE
AKTY PRAWNE
PRZETARGI
PLANY I PROGRAMY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH
MAJĄTEK GMINY
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
GOPS - PO KL 2010-2012
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków"
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
Fundusze Unijne
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do utylizacji azbestu
Gospodarka odpadami
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim
Rejest Instytucji Kultury
pobierz program ADOBE READER
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin

strona główna: 169305
    strona główna 
   Strona główna
 
  

Witamy na archiwalnej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Fałkowie

Informujemy, że od 1 czerwca 2017 r. informacje publiczne  udostępniane na stronie: www.bip.falkow.pl

Adres:

Urząd Gminy w Fałkowie

ul. Zamkowa 1A

26 -260 Fałków

Godziny urzędowania:
           od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
Kontakt:
                        telefon: 044/7873535 lub 7873506
                                fax: 044/7873535
                            email: gmina@falkow.pl
                            
                                       
                            
Informacje:
                            Wójt Gminy: inż. Henryk Konieczny
           Zastępca Wójta Gminy: mgr Zdzisław Skiba
Sekretarz: mgr Zdzisław Skiba
                                Skarbnik: mgr Bogumiła Wyciszkiewicz
Numer Konta:
49 8988 0001 0010 0117 9689 0001 Bank Spółdzielczy O/Fałków
do odczytywania dokumentów zamieszczonych na stronie niezbędny jest program Adobe Reader

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 17 Październik 2017 - 12:12
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna