Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
   treść i mapy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy fałków : 8346
strona główna: 177118
    strona główna / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy fałków  
   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW
 
  

"Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fałków - Zmiana" zostało uchwalone Uchwałą Nr XV/96/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 marca 2008 roku.

Tekst

Mapa 1:10000

Arkusz 1 - Papiernia, Sulborowice

Arkusz 2 - Starzechowice

Arkusz 3 - Pląskowice, Starzechowice, Turowice

Arkusz 4 - Zbójno

Arkusz 5 - Czermno, Czermno-Kolonia, Olszamowice, Rudka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków, Wąsosz

Arkusz 6 - Fałków, Studzieniec, Wola Szkucka

Arkusz 7 - Budy, Gustawów, Stanisławów, Szreniawa

Arkusz 8 - Budy

Mapy 1:25000

1. Kierunki rozwoju

2. Uwarunkowania

3. Ekofizjografia

Mapy 1:50000

1. Kierunki rozwoju

2. Uwarunkowania

3. Kompleksy glebowe

4. Geokompleksy gleb

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 30 Marzec 2009 - 14:00
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna