Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory do izb rolniczych 2015: 1894
strona główna: 165779
    strona główna / wybory do izb rolniczych 2015 
   WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015
 
  

KOMUNIKAT

śWIĘTOKRZYSKA iZBA ROLNICZA W kIELCACH PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  JEJ CZŁONKOM, ŻE WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 9/2014 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH W DNIU 31 MAJA 2015 ROKU

Skład  Okręgowej  Komisji  Wyborczej nr 44 w  Fałkowie

Barbara Badelska           – Przewodniczący Komisji

Jolanta Zganiacz             – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Dorota Zganiacz              – Sekretarz

Aleksandra Kopeć             – Członek

Tomasz Waszczyk            – Członek

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej

Urząd Gminy w Fałkowie

Fałków, ul. Zamkowa 1A

44 787 35 35

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przyjmowane będą w dniach   od  4 maja 2015 roku do 11 maja 2015 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Fałkowie (pokój nr 8).

Dokumenty do pobrania:

Wykaz okręgów wyborczych w Powiecie Koneckim oraz liczba mandatów - obwieszczenie

Zarejestrowani kandydaci w okręgu wyborczym nr 44 w Fałkowie do Rady Powiatowej Świętorzyskiej Izby rolniczej - obwieszczenie

Uchwała

Krajowej Rady Izb Rolniczych

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała

Krajowej Rady Izb Rolniczych

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz terminarz czynności wyborczych

Lista osób popierających Kandydaturę

Formularz zgłoszenia osobiście

Formularz zgłoszenia przez osobę upoważnioną

Formularz zgłoszenia przez osobę prawną

Oświadczenie do pracy w komisji

Protokół z rejestracji kandydata

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 27 Maj 2015 - 14:40
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna