Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 6187
strona główna: 158490
    statystyka 
   Statystyka
 
  
plany i programy: 5071
2009 rok: 1315
2010 rok: 1285
2011: 955
2011 rok: 1030
2012 rok: 856
2013 rok: 842
2014 rok: 702
2015 rok: 720
2016 rok: 522
2017r rok: 186
AKTY PRAWNE: 4270
Biblioteka Publiczna: 4756
budownictwo i infrastruktura: 2553
budżet gminy 2004 - 2008: 3818
budżet gminy 2009: 2668
budżet gminy 2010: 3153
budżet gminy 2011: 1789
budżet gminy 2012: 2523
budżet gminy 2013: 1331
budżet gminy 2014: 1228
budżet gminy 2015: 1641
budżet gminy 2016: 892
budżet gminy 2017: 167
Dofinansowanie do utylizacji azbestu: 1681
Dokumenty: 2278
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: 5565
ewidencja ludności i dowody osobiste: 3820
formularze i druki: 3613
Fundusze Unijne: 2411
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 8667
GOPS - PO KL 2010-2012: 2924
gospodarka komunalna: 2667
Gospodarka odpadami: 852
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE: 6086
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 12784
karty pwios: 1343
komisje Rady Gminy: 8618
MAJĄTEK GMINY: 8273
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim: 593
ochrona środowiska: 2256
OGŁOSZENIA: 300301
ogłoszenia różne: 16260
oświadczenia kierowników i osób upoważnonych: 1480
oświadczenia kierowników i osób upoważnionych: 4211
Oświadczenia kierowników jednostek i osób upoważnionych: 4576
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006: 5819
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010: 5708
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014: 3881
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018: 2105
oświadczenia majątkowe kierownków jednostek i osób upoważnionych: 2546
oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy: 1931
oświadczenia majątkowe Wójta Gminy: 2890
oświadczenia przewodniczacego rady gminy: 1056
Oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3828
oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3783
Oświadczenia radnych: 4166
Oświadczenia radnych: 3746
oświadczenia radnych: 1554
oświadczenia radnych: 2399
oświadczenia wójta: 1497
Oświadczenia Wójta Gminy: 4402
oświadczenia Wójta Gminy: 4644
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1 : 2542
PLANY I PROGRAMY: 10010
Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG: 10652
PO RYBY: 660
pobierz program ADOBE READER: 5114
podatki i opłaty lokalne: 6375
podatki i opłaty lokalne.: 4305
Pomoc: 5613
PRAWO LOKALNE: 11392
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA: 1478
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 4156
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 2083
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ: 1576
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków": 2244
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH: 6858
protokoły z Komisji ds Obywatelskich: 5117
protokoły z Komisji ds Rozwoju Gospodarczego: 4877
protokoły z Komisji Rewizyjnej RG: 6540
protokoły z sesji RG: 8606
PRZETARGI: 530730
Przewodniczący Rady Gminy: 4489
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA: 14242
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: 5619
Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: 4186
Publiczne Gimnazjum w Fałkowie: 5036
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: 3659
RADA GMINY: 64251
Redakcja Biuletynu: 5341
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: 1756
Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: 813
regulamin organizacyjny : 4926
regulamin pracy : 4701
regulaminy: 5000
Rejest Instytucji Kultury: 158
Rejestr działalności regulowanej: 1808
rejestracja działalności gospodarczej: 3726
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 4671
SEKRETARZ: 3555
SIWZ: 11363
SKARBNIK: 13330
SOŁECTWA: 14856
sołtysi: 42846
stanowiska: 41660
statut gminy: 3648
statuty sołectw: 4365
Statystyka: 6187
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków: 3995
Strategia Rozwoju Gminy Fałków: 3196
Strona główna: 158490
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW : 5250
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA: 11990
treść i mapy: 2225
uchwały Rady Gminy: 7603
URZĄD GMINY: 22037
Urząd Stanu Cywilnego: 9271
Urząd Stanu Cywilnego: 2244
WÓJT: 23893
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 4296
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015: 1531
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015: 1394
WYBORY PARLAMENTARNE 2015: 1903
WYBORY PREZYDENTA RP: 2212
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017: 9021
Wyszukiwarka: 15548
Zarządzenia Wójta Gminy: 8259
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY: 15138
zbiór prawa miejscowego: 1824
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna