Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 6391
strona główna: 165779
    statystyka 
   Statystyka
 
  
plany i programy: 5400
2009 rok: 1523
2010 rok: 1427
2011: 1066
2011 rok: 1198
2012 rok: 998
2013 rok: 1052
2014 rok: 879
2015 rok: 952
2016 rok: 692
2017r rok: 349
AKTY PRAWNE: 4564
Biblioteka Publiczna: 5149
budownictwo i infrastruktura: 2958
budżet gminy 2004 - 2008: 4068
budżet gminy 2009: 2988
budżet gminy 2010: 3573
budżet gminy 2011: 2072
budżet gminy 2012: 2969
budżet gminy 2013: 1579
budżet gminy 2014: 1450
budżet gminy 2015: 2025
budżet gminy 2016: 1287
budżet gminy 2017: 449
Dofinansowanie do utylizacji azbestu: 2013
Dokumenty: 2483
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: 5966
ewidencja ludności i dowody osobiste: 3998
formularze i druki: 4144
Fundusze Unijne: 2651
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 9408
GOPS - PO KL 2010-2012: 3191
gospodarka komunalna: 2949
Gospodarka odpadami: 1172
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE: 6376
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 13495
karty pwios: 1568
komisje Rady Gminy: 9223
MAJĄTEK GMINY: 8646
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim: 920
ochrona środowiska: 2416
OGŁOSZENIA: 345284
ogłoszenia różne: 17907
oświadczenia kierowników i osób upoważnonych: 1898
oświadczenia kierowników i osób upoważnionych: 4535
Oświadczenia kierowników jednostek i osób upoważnionych: 4895
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006: 6044
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010: 5929
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014: 4136
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018: 2654
oświadczenia majątkowe kierownków jednostek i osób upoważnionych: 2801
oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy: 2121
oświadczenia majątkowe Wójta Gminy: 3283
oświadczenia przewodniczacego rady gminy: 1309
Oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 4017
oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3971
Oświadczenia radnych: 4471
Oświadczenia radnych: 4004
oświadczenia radnych: 2046
oświadczenia radnych: 2723
oświadczenia wójta: 1843
Oświadczenia Wójta Gminy: 4591
oświadczenia Wójta Gminy: 4862
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1 : 2988
PLANY I PROGRAMY: 10376
Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG: 11368
PO RYBY: 778
pobierz program ADOBE READER: 5343
podatki i opłaty lokalne: 6951
podatki i opłaty lokalne.: 4783
Pomoc: 5875
PRAWO LOKALNE: 11816
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA: 1708
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 4408
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 2305
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ: 1828
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków": 2508
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH: 7473
protokoły z Komisji ds Obywatelskich: 5402
protokoły z Komisji ds Rozwoju Gospodarczego: 5142
protokoły z Komisji Rewizyjnej RG: 6881
protokoły z sesji RG: 9086
PRZETARGI: 591311
Przewodniczący Rady Gminy: 5039
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA: 14849
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: 5952
Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: 4343
Publiczne Gimnazjum w Fałkowie: 5227
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: 3905
RADA GMINY: 69465
Redakcja Biuletynu: 5579
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: 2191
Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: 932
regulamin organizacyjny : 5239
regulamin pracy : 4977
regulaminy: 5359
Rejest Instytucji Kultury: 373
Rejestr działalności regulowanej: 2085
rejestracja działalności gospodarczej: 3916
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 4897
SEKRETARZ: 4462
SIWZ: 11714
SKARBNIK: 14197
SOŁECTWA: 15625
sołtysi: 49301
stanowiska: 46402
statut gminy: 3944
statuty sołectw: 4637
Statystyka: 6391
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków: 4221
Strategia Rozwoju Gminy Fałków: 3462
Strona główna: 165779
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW : 6177
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA: 12633
treść i mapy: 2412
uchwały Rady Gminy: 8123
URZĄD GMINY: 22657
Urząd Stanu Cywilnego: 10181
Urząd Stanu Cywilnego: 2423
WÓJT: 24939
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 5503
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015: 1894
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015: 1665
WYBORY PARLAMENTARNE 2015: 2405
WYBORY PREZYDENTA RP: 2706
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017: 9941
Wyszukiwarka: 16047
Zarządzenia Wójta Gminy: 8901
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY: 16178
zbiór prawa miejscowego: 1970
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna