Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 6279
strona główna: 161530
    statystyka 
   Statystyka
 
  
plany i programy: 5221
2009 rok: 1398
2010 rok: 1356
2011: 1008
2011 rok: 1096
2012 rok: 918
2013 rok: 912
2014 rok: 773
2015 rok: 829
2016 rok: 609
2017r rok: 261
AKTY PRAWNE: 4397
Biblioteka Publiczna: 4978
budownictwo i infrastruktura: 2735
budżet gminy 2004 - 2008: 3945
budżet gminy 2009: 2835
budżet gminy 2010: 3360
budżet gminy 2011: 1926
budżet gminy 2012: 2723
budżet gminy 2013: 1429
budżet gminy 2014: 1323
budżet gminy 2015: 1803
budżet gminy 2016: 1060
budżet gminy 2017: 274
Dofinansowanie do utylizacji azbestu: 1831
Dokumenty: 2374
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: 5734
ewidencja ludności i dowody osobiste: 3911
formularze i druki: 3867
Fundusze Unijne: 2510
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 8968
GOPS - PO KL 2010-2012: 3022
gospodarka komunalna: 2792
Gospodarka odpadami: 972
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE: 6195
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 13076
karty pwios: 1467
komisje Rady Gminy: 8902
MAJĄTEK GMINY: 8420
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim: 715
ochrona środowiska: 2335
OGŁOSZENIA: 320695
ogłoszenia różne: 16975
oświadczenia kierowników i osób upoważnonych: 1629
oświadczenia kierowników i osób upoważnionych: 4360
Oświadczenia kierowników jednostek i osób upoważnionych: 4714
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006: 5918
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010: 5807
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014: 3988
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018: 2328
oświadczenia majątkowe kierownków jednostek i osób upoważnionych: 2651
oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy: 2024
oświadczenia majątkowe Wójta Gminy: 3035
oświadczenia przewodniczacego rady gminy: 1160
Oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3898
oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3858
Oświadczenia radnych: 4290
Oświadczenia radnych: 3867
oświadczenia radnych: 1730
oświadczenia radnych: 2543
oświadczenia wójta: 1656
Oświadczenia Wójta Gminy: 4483
oświadczenia Wójta Gminy: 4749
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1 : 2719
PLANY I PROGRAMY: 10152
Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG: 10918
PO RYBY: 720
pobierz program ADOBE READER: 5218
podatki i opłaty lokalne: 6609
podatki i opłaty lokalne.: 4505
Pomoc: 5734
PRAWO LOKALNE: 11567
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA: 1584
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 4250
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 2185
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ: 1686
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków": 2345
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH: 7016
protokoły z Komisji ds Obywatelskich: 5260
protokoły z Komisji ds Rozwoju Gospodarczego: 5018
protokoły z Komisji Rewizyjnej RG: 6713
protokoły z sesji RG: 8859
PRZETARGI: 557459
Przewodniczący Rady Gminy: 4749
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA: 14495
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: 5775
Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: 4279
Publiczne Gimnazjum w Fałkowie: 5119
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: 3766
RADA GMINY: 66523
Redakcja Biuletynu: 5439
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: 1961
Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: 870
regulamin organizacyjny : 5089
regulamin pracy : 4826
regulaminy: 5168
Rejest Instytucji Kultury: 261
Rejestr działalności regulowanej: 1921
rejestracja działalności gospodarczej: 3821
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 4782
SEKRETARZ: 3952
SIWZ: 11543
SKARBNIK: 13730
SOŁECTWA: 15192
sołtysi: 45329
stanowiska: 43648
statut gminy: 3769
statuty sołectw: 4477
Statystyka: 6279
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków: 4107
Strategia Rozwoju Gminy Fałków: 3324
Strona główna: 161530
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW : 5571
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA: 12251
treść i mapy: 2309
uchwały Rady Gminy: 7807
URZĄD GMINY: 22336
Urząd Stanu Cywilnego: 9648
Urząd Stanu Cywilnego: 2336
WÓJT: 24354
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 4794
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015: 1681
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015: 1531
WYBORY PARLAMENTARNE 2015: 2099
WYBORY PREZYDENTA RP: 2451
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017: 9370
Wyszukiwarka: 15769
Zarządzenia Wójta Gminy: 8541
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY: 15518
zbiór prawa miejscowego: 1893
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna