Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 6331
strona główna: 163725
    statystyka 
   Statystyka
 
  
plany i programy: 5281
2009 rok: 1459
2010 rok: 1386
2011: 1033
2011 rok: 1158
2012 rok: 953
2013 rok: 978
2014 rok: 818
2015 rok: 899
2016 rok: 650
2017r rok: 297
AKTY PRAWNE: 4464
Biblioteka Publiczna: 5059
budownictwo i infrastruktura: 2859
budżet gminy 2004 - 2008: 4002
budżet gminy 2009: 2898
budżet gminy 2010: 3450
budżet gminy 2011: 1985
budżet gminy 2012: 2853
budżet gminy 2013: 1475
budżet gminy 2014: 1375
budżet gminy 2015: 1912
budżet gminy 2016: 1172
budżet gminy 2017: 357
Dofinansowanie do utylizacji azbestu: 1914
Dokumenty: 2415
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: 5838
ewidencja ludności i dowody osobiste: 3952
formularze i druki: 3981
Fundusze Unijne: 2575
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 9159
GOPS - PO KL 2010-2012: 3093
gospodarka komunalna: 2866
Gospodarka odpadami: 1072
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE: 6267
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 13295
karty pwios: 1502
komisje Rady Gminy: 9024
MAJĄTEK GMINY: 8499
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim: 802
ochrona środowiska: 2372
OGŁOSZENIA: 330650
ogłoszenia różne: 17420
oświadczenia kierowników i osób upoważnonych: 1730
oświadczenia kierowników i osób upoważnionych: 4437
Oświadczenia kierowników jednostek i osób upoważnionych: 4783
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006: 5976
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010: 5863
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014: 4046
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018: 2464
oświadczenia majątkowe kierownków jednostek i osób upoważnionych: 2709
oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy: 2059
oświadczenia majątkowe Wójta Gminy: 3138
oświadczenia przewodniczacego rady gminy: 1220
Oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3936
oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3898
Oświadczenia radnych: 4356
Oświadczenia radnych: 3930
oświadczenia radnych: 1849
oświadczenia radnych: 2614
oświadczenia wójta: 1748
Oświadczenia Wójta Gminy: 4524
oświadczenia Wójta Gminy: 4791
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1 : 2834
PLANY I PROGRAMY: 10234
Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG: 11055
PO RYBY: 746
pobierz program ADOBE READER: 5268
podatki i opłaty lokalne: 6749
podatki i opłaty lokalne.: 4606
Pomoc: 5791
PRAWO LOKALNE: 11664
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA: 1634
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 4314
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 2239
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ: 1753
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków": 2417
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH: 7117
protokoły z Komisji ds Obywatelskich: 5320
protokoły z Komisji ds Rozwoju Gospodarczego: 5085
protokoły z Komisji Rewizyjnej RG: 6779
protokoły z sesji RG: 8959
PRZETARGI: 573444
Przewodniczący Rady Gminy: 4864
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA: 14644
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: 5871
Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: 4305
Publiczne Gimnazjum w Fałkowie: 5160
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: 3825
RADA GMINY: 67841
Redakcja Biuletynu: 5505
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: 2074
Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: 902
regulamin organizacyjny : 5151
regulamin pracy : 4892
regulaminy: 5242
Rejest Instytucji Kultury: 311
Rejestr działalności regulowanej: 2005
rejestracja działalności gospodarczej: 3864
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 4823
SEKRETARZ: 4179
SIWZ: 11622
SKARBNIK: 13932
SOŁECTWA: 15414
sołtysi: 47094
stanowiska: 44659
statut gminy: 3838
statuty sołectw: 4549
Statystyka: 6331
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków: 4151
Strategia Rozwoju Gminy Fałków: 3376
Strona główna: 163725
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW : 5772
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA: 12400
treść i mapy: 2349
uchwały Rady Gminy: 7939
URZĄD GMINY: 22476
Urząd Stanu Cywilnego: 9879
Urząd Stanu Cywilnego: 2373
WÓJT: 24621
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 5146
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015: 1804
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015: 1591
WYBORY PARLAMENTARNE 2015: 2231
WYBORY PREZYDENTA RP: 2568
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017: 9641
Wyszukiwarka: 15906
Zarządzenia Wójta Gminy: 8735
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY: 15852
zbiór prawa miejscowego: 1930
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna