Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 6258
strona główna: 160509
    statystyka 
   Statystyka
 
  
plany i programy: 5192
2009 rok: 1367
2010 rok: 1332
2011: 997
2011 rok: 1077
2012 rok: 898
2013 rok: 893
2014 rok: 747
2015 rok: 807
2016 rok: 585
2017r rok: 241
AKTY PRAWNE: 4372
Biblioteka Publiczna: 4932
budownictwo i infrastruktura: 2664
budżet gminy 2004 - 2008: 3919
budżet gminy 2009: 2806
budżet gminy 2010: 3321
budżet gminy 2011: 1899
budżet gminy 2012: 2682
budżet gminy 2013: 1399
budżet gminy 2014: 1298
budżet gminy 2015: 1772
budżet gminy 2016: 1012
budżet gminy 2017: 248
Dofinansowanie do utylizacji azbestu: 1800
Dokumenty: 2357
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: 5688
ewidencja ludności i dowody osobiste: 3887
formularze i druki: 3818
Fundusze Unijne: 2493
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 8870
GOPS - PO KL 2010-2012: 2995
gospodarka komunalna: 2758
Gospodarka odpadami: 948
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE: 6166
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 13006
karty pwios: 1442
komisje Rady Gminy: 8851
MAJĄTEK GMINY: 8395
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim: 687
ochrona środowiska: 2319
OGŁOSZENIA: 315219
ogłoszenia różne: 16742
oświadczenia kierowników i osób upoważnonych: 1602
oświadczenia kierowników i osób upoważnionych: 4317
Oświadczenia kierowników jednostek i osób upoważnionych: 4682
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006: 5902
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010: 5787
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014: 3963
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018: 2255
oświadczenia majątkowe kierownków jednostek i osób upoważnionych: 2622
oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy: 2004
oświadczenia majątkowe Wójta Gminy: 3004
oświadczenia przewodniczacego rady gminy: 1136
Oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3881
oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3840
Oświadczenia radnych: 4258
Oświadczenia radnych: 3841
oświadczenia radnych: 1683
oświadczenia radnych: 2512
oświadczenia wójta: 1617
Oświadczenia Wójta Gminy: 4461
oświadczenia Wójta Gminy: 4727
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1 : 2677
PLANY I PROGRAMY: 10117
Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG: 10853
PO RYBY: 710
pobierz program ADOBE READER: 5200
podatki i opłaty lokalne: 6550
podatki i opłaty lokalne.: 4462
Pomoc: 5714
PRAWO LOKALNE: 11521
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA: 1559
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 4235
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 2162
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ: 1668
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków": 2323
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH: 6980
protokoły z Komisji ds Obywatelskich: 5236
protokoły z Komisji ds Rozwoju Gospodarczego: 4991
protokoły z Komisji Rewizyjnej RG: 6684
protokoły z sesji RG: 8788
PRZETARGI: 548879
Przewodniczący Rady Gminy: 4700
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA: 14441
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: 5733
Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: 4263
Publiczne Gimnazjum w Fałkowie: 5107
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: 3746
RADA GMINY: 66069
Redakcja Biuletynu: 5424
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: 1929
Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: 861
regulamin organizacyjny : 5057
regulamin pracy : 4803
regulaminy: 5123
Rejest Instytucji Kultury: 245
Rejestr działalności regulowanej: 1901
rejestracja działalności gospodarczej: 3800
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 4760
SEKRETARZ: 3864
SIWZ: 11505
SKARBNIK: 13656
SOŁECTWA: 15100
sołtysi: 44740
stanowiska: 43148
statut gminy: 3744
statuty sołectw: 4448
Statystyka: 6258
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków: 4085
Strategia Rozwoju Gminy Fałków: 3304
Strona główna: 160509
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW : 5437
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA: 12192
treść i mapy: 2292
uchwały Rady Gminy: 7743
URZĄD GMINY: 22275
Urząd Stanu Cywilnego: 9557
Urząd Stanu Cywilnego: 2316
WÓJT: 24253
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 4651
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015: 1655
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015: 1512
WYBORY PARLAMENTARNE 2015: 2065
WYBORY PREZYDENTA RP: 2404
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017: 9307
Wyszukiwarka: 15698
Zarządzenia Wójta Gminy: 8463
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY: 15441
zbiór prawa miejscowego: 1877
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna