Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 6361
strona główna: 164536
    statystyka 
   Statystyka
 
  
plany i programy: 5332
2009 rok: 1494
2010 rok: 1406
2011: 1050
2011 rok: 1177
2012 rok: 973
2013 rok: 1014
2014 rok: 851
2015 rok: 928
2016 rok: 672
2017r rok: 321
AKTY PRAWNE: 4510
Biblioteka Publiczna: 5097
budownictwo i infrastruktura: 2893
budżet gminy 2004 - 2008: 4033
budżet gminy 2009: 2935
budżet gminy 2010: 3514
budżet gminy 2011: 2027
budżet gminy 2012: 2908
budżet gminy 2013: 1518
budżet gminy 2014: 1413
budżet gminy 2015: 1968
budżet gminy 2016: 1229
budżet gminy 2017: 406
Dofinansowanie do utylizacji azbestu: 1965
Dokumenty: 2450
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: 5892
ewidencja ludności i dowody osobiste: 3972
formularze i druki: 4036
Fundusze Unijne: 2613
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 9265
GOPS - PO KL 2010-2012: 3137
gospodarka komunalna: 2909
Gospodarka odpadami: 1119
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE: 6316
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 13380
karty pwios: 1535
komisje Rady Gminy: 9123
MAJĄTEK GMINY: 8588
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim: 860
ochrona środowiska: 2393
OGŁOSZENIA: 337424
ogłoszenia różne: 17613
oświadczenia kierowników i osób upoważnonych: 1800
oświadczenia kierowników i osób upoważnionych: 4485
Oświadczenia kierowników jednostek i osób upoważnionych: 4834
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006: 6006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010: 5894
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014: 4084
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018: 2543
oświadczenia majątkowe kierownków jednostek i osób upoważnionych: 2756
oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy: 2093
oświadczenia majątkowe Wójta Gminy: 3213
oświadczenia przewodniczacego rady gminy: 1253
Oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3979
oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3931
Oświadczenia radnych: 4418
Oświadczenia radnych: 3957
oświadczenia radnych: 1942
oświadczenia radnych: 2654
oświadczenia wójta: 1787
Oświadczenia Wójta Gminy: 4559
oświadczenia Wójta Gminy: 4823
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1 : 2902
PLANY I PROGRAMY: 10293
Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG: 11138
PO RYBY: 761
pobierz program ADOBE READER: 5303
podatki i opłaty lokalne: 6815
podatki i opłaty lokalne.: 4658
Pomoc: 5831
PRAWO LOKALNE: 11724
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA: 1667
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 4357
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 2271
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ: 1786
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków": 2456
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH: 7402
protokoły z Komisji ds Obywatelskich: 5367
protokoły z Komisji ds Rozwoju Gospodarczego: 5112
protokoły z Komisji Rewizyjnej RG: 6822
protokoły z sesji RG: 9018
PRZETARGI: 581170
Przewodniczący Rady Gminy: 4958
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA: 14714
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: 5916
Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: 4327
Publiczne Gimnazjum w Fałkowie: 5192
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: 3861
RADA GMINY: 68662
Redakcja Biuletynu: 5539
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: 2130
Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: 917
regulamin organizacyjny : 5189
regulamin pracy : 4931
regulaminy: 5289
Rejest Instytucji Kultury: 337
Rejestr działalności regulowanej: 2041
rejestracja działalności gospodarczej: 3887
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 4859
SEKRETARZ: 4300
SIWZ: 11662
SKARBNIK: 14066
SOŁECTWA: 15515
sołtysi: 48163
stanowiska: 45516
statut gminy: 3889
statuty sołectw: 4586
Statystyka: 6361
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków: 4188
Strategia Rozwoju Gminy Fałków: 3415
Strona główna: 164536
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW : 5954
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA: 12493
treść i mapy: 2375
uchwały Rady Gminy: 8011
URZĄD GMINY: 22546
Urząd Stanu Cywilnego: 10017
Urząd Stanu Cywilnego: 2396
WÓJT: 24753
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 5305
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015: 1839
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015: 1627
WYBORY PARLAMENTARNE 2015: 2325
WYBORY PREZYDENTA RP: 2634
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017: 9771
Wyszukiwarka: 15973
Zarządzenia Wójta Gminy: 8807
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY: 15989
zbiór prawa miejscowego: 1946
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna