Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 6303
strona główna: 162656
    statystyka 
   Statystyka
 
  
plany i programy: 5248
2009 rok: 1418
2010 rok: 1372
2011: 1020
2011 rok: 1116
2012 rok: 935
2013 rok: 941
2014 rok: 793
2015 rok: 865
2016 rok: 629
2017r rok: 278
AKTY PRAWNE: 4424
Biblioteka Publiczna: 5019
budownictwo i infrastruktura: 2795
budżet gminy 2004 - 2008: 3965
budżet gminy 2009: 2861
budżet gminy 2010: 3403
budżet gminy 2011: 1954
budżet gminy 2012: 2759
budżet gminy 2013: 1456
budżet gminy 2014: 1352
budżet gminy 2015: 1851
budżet gminy 2016: 1105
budżet gminy 2017: 305
Dofinansowanie do utylizacji azbestu: 1867
Dokumenty: 2396
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: 5773
ewidencja ludności i dowody osobiste: 3928
formularze i druki: 3914
Fundusze Unijne: 2532
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 9047
GOPS - PO KL 2010-2012: 3050
gospodarka komunalna: 2821
Gospodarka odpadami: 1023
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE: 6224
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 13156
karty pwios: 1488
komisje Rady Gminy: 8965
MAJĄTEK GMINY: 8450
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim: 744
ochrona środowiska: 2354
OGŁOSZENIA: 325893
ogłoszenia różne: 17148
oświadczenia kierowników i osób upoważnonych: 1666
oświadczenia kierowników i osób upoważnionych: 4396
Oświadczenia kierowników jednostek i osób upoważnionych: 4748
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006: 5937
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010: 5827
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014: 4011
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018: 2380
oświadczenia majątkowe kierownków jednostek i osób upoważnionych: 2687
oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy: 2045
oświadczenia majątkowe Wójta Gminy: 3072
oświadczenia przewodniczacego rady gminy: 1190
Oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3919
oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy: 3881
Oświadczenia radnych: 4316
Oświadczenia radnych: 3899
oświadczenia radnych: 1793
oświadczenia radnych: 2570
oświadczenia wójta: 1695
Oświadczenia Wójta Gminy: 4505
oświadczenia Wójta Gminy: 4773
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1 : 2754
PLANY I PROGRAMY: 10189
Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG: 10982
PO RYBY: 732
pobierz program ADOBE READER: 5239
podatki i opłaty lokalne: 6680
podatki i opłaty lokalne.: 4547
Pomoc: 5755
PRAWO LOKALNE: 11608
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA: 1603
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 4276
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 2208
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ: 1707
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków": 2374
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH: 7060
protokoły z Komisji ds Obywatelskich: 5286
protokoły z Komisji ds Rozwoju Gospodarczego: 5050
protokoły z Komisji Rewizyjnej RG: 6741
protokoły z sesji RG: 8894
PRZETARGI: 565711
Przewodniczący Rady Gminy: 4812
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA: 14553
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: 5817
Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: 4289
Publiczne Gimnazjum w Fałkowie: 5135
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: 3794
RADA GMINY: 67167
Redakcja Biuletynu: 5461
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: 2003
Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: 886
regulamin organizacyjny : 5128
regulamin pracy : 4852
regulaminy: 5206
Rejest Instytucji Kultury: 282
Rejestr działalności regulowanej: 1945
rejestracja działalności gospodarczej: 3834
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 4803
SEKRETARZ: 4064
SIWZ: 11573
SKARBNIK: 13824
SOŁECTWA: 15309
sołtysi: 46162
stanowiska: 44141
statut gminy: 3797
statuty sołectw: 4514
Statystyka: 6303
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków: 4133
Strategia Rozwoju Gminy Fałków: 3352
Strona główna: 162656
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW : 5649
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA: 12317
treść i mapy: 2332
uchwały Rady Gminy: 7871
URZĄD GMINY: 22400
Urząd Stanu Cywilnego: 9744
Urząd Stanu Cywilnego: 2353
WÓJT: 24490
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 4961
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015: 1744
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015: 1557
WYBORY PARLAMENTARNE 2015: 2140
WYBORY PREZYDENTA RP: 2502
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017: 9471
Wyszukiwarka: 15835
Zarządzenia Wójta Gminy: 8646
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY: 15711
zbiór prawa miejscowego: 1914
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna